Müügitingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad müügitingimused kehtivad Armis Invest OÜle (edaspidi „Müüja”) kuuluvast Heyner e-poest (aadressil: www.heyner.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi " Tellija”) vahel.

2. MÜÜGITEHINGU JÕUSTUMINE

Heyner e-poes (aadressil www.heyner.ee) tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et ta on tutvunud käesolevate müügitehingu tingimustega ja nõustub nendega. Armis Invest OÜ omapoolsest nõustumisest Tellijat eraldi ei teavita. Armis Invest OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

3. MÜÜGITEHINGU HIND JA KOHALETOIMETAMISE TEENUSTASU

Pärast tellimuse vormistamist, Tellija poolt, edastatakse Tellijale tellimuse kinnitamiseks arve. Arve edastatakse Tellijale elektrooniliselt, Tellija poolt e-poes kasutajaks registreerimisel märgitud e-posti aadressile.

4. TARNEAEG JA TRANSPORT

Kauba kohale toimetamiseks kasutatakse  Eesti Posti pakiedastusteenust.

Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse 2 tööpäeva jooksul arvates tellimuse eest tasutud summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

Tulen ise pakile järele

Müüjaga kokkuleppel on Tellijal võimalik ka ise tellimusele järele tulla (Tondi Ärikeskus I korrus, 3 boks vasakul), sel juhul tellimusele saatmiskulu ei lisandu.

5. TELLIJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Tellijal on õigus Heyner e-poes sõlmitud müügitehingust taganeda 14 päeva alates paki saamise päevast. Tellija poolt tagastatav toode peab tagastamisel olema samas olukorras, komplektsuses (sh toote müügipakend, etikett) kui paki kätte saamise hetkel.

Tagastamine Eesti Posti vahendusel

Müügitehingust taganemise korral palume Tellijal täida tagastuslehe (tagastuslehe saadab Müüja Tellijale e-kirja teel), pakneda kaup postipakendisse ja postitada pakk Müüjale Eesti Postis. Müügitehingust taganemise korral palume teavita Heyner e-poodi, saates e-kiri aadressile info@tofa.ee.

 

Toote tagastamise korral maksab Müüja tagastatud toote maksumuse Tellija arvelduskontole 2 tööpäeva jooksul alates tagastatud toote kättesaamisest. Tellija poolt tasutud paki kohale toimetamise teenustasu )postikulu) kauba tagastamisel ei tagastata.

6. MÜÜJA VASTUTUS

Juhul, kui tellitud kaup on defektne, ostab Müüja kauba tagasi vastavalt kauba eest tasutud tegelikule väärtusele.  Tellija teavitab defektse kauba saamisest Heyner e-poodi viivitamatult, saates vastavasisulise e-kirja aadressile info@tofa.ee

 

7. MÜÜJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust tahaneda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja  tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole.

8. ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmed, mis on Tellija poolt sisetatud Heyner e-poe registreerimisvormil tellimuse tegemiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja Tellijatega suhtlemiseks.

 

kodulehe tegemine